Corona Informatie

Ondernemer,

Als collectief lid van MKB Twente. Je bent niet alleen!

Wist je dat MKB Twente een financieel adviespunt heeft waar je jouw financiële vragen eenvoudig kan stellen en hier gratis advies voor kan krijgen?

Volg deze link naar onze website en stel vandaag jouw vraag.

Samen zijn wij sterker.

Informatie over coronavirus voor werkgevers en ondernemers

Het coronavirus heeft gevolgen voor uw bedrijf en uw werknemers. We vatten de informatie samen van verschillende instanties en organisaties. Onder andere: welke regelingen om bedrijven te ondersteunen zijn er?

De berichtgeving over het Coronavirus gaat in een razendsnel tempo. We merken dat veel bedrijven behoefte hebben aan eenduidige informatie. Onderstaand vatten we informatie samen die de verschillende instanties en organisaties hebben. Daarmee willen we ondernemers helpen aan een overzichtelijk lijstje met informatie, namen en nummers. We behandelen de volgende vragen:

 • Welke regelingen om bedrijven te ondersteunen zijn er op dit moment
 • Komen er nog meer maatregelen aan om bedrijven te helpen?
 • Waar vind ik informatieposters voor in mijn bedrijf?
 • Waar vind ik nog meer informatie?
 • Met wie kan ik bellen in de regio?


Welke regelingen zijn er op dit moment op bedrijven te ondersteunen?
De uitbraak van het coronavirus heeft impact op de economie. Individuele bedrijven kunnen dat nu al merken. Op dit moment zijn de volgende maatregelen van kracht:

Noodfonds in plaats van Werktijdverkorting
Werkgevers met omzetverlies door het coronavirus kunnen in plaats van de wtv-regeling de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aanvragen. U krijgt hiermee een substantiële tegemoetkoming waarmee u werknemers met een vast en met een flexibel contract kunt doorbetalen.
Waarom kan ik geen Werktijdverkorting aanvragen?
Door de uitbraak van het Coronavirus is er een ongekend groot beroep op de Werktijdverkorting (wtv-regeling) gedaan. De wtv-regeling is niet gemaakt voor de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak. De overheid wil meer werkgevers financieel tegemoetkomen en dit ook sneller doen. Dit kan met de nieuwe tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Uitkeringsaanvraag Zelfstandig Ondernemer (ZZP)
Bent u zelfstandig ondernemer (bijvoorbeeld zzp-er) en wilt u gebruik maken van een uitkering, uit het noodpakket, die door de overheid beschikbaar is gesteld? Ga dan naar www.rozgroep.nl/contact en vul het contactformulier in. ROZ neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)
Bedrijven – en met name het mkb – kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet (RCkrediet). Met de Borgstelling mkb-kredieten kan de overheid voor een deel borg staan voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Deze borgstelling wordt in verband met het Corona-virus verruimd.

Bijzonder uitstel van betaling belastingen
Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.
Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Komen er nog meer maatregelen aan om bedrijven te helpen?
Het kabinet heeft 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Waar vind ik informatieposters voor in mijn bedrijf?
De Rijksoverheid heeft posters klaarstaan die bedrijven kunnen gebruiken om personeel te wijzen op maatregelen en hygiëne-voorschriften.

Waar vind ik nog meer informatie?

 • Veel informatie voor ondernemers is te vinden op de website van de Kamer van Koophandel.
 • VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: telefoonnummer: 0800-2117.
 • Voor ondernemers in de technologische industrie is heeft FME een meld- en informatiepunt ingericht.
 • De website van de Rijksoverheid geeft ook antwoorden op de meest gestelde vragen.
 • Voor de retail staat informatie op de site van de brancheorganisatie INretail.
 • Horecaondernemers vinden op KHN relevante informatie die horecaondernemers kan helpen om de benodigde maatregelen te treffen.
 • Actuele regionale cijfers en nieuws vind je op GGD-Twente.
 • Bekijk de informatie voor inwoners van Enschede.


Novel-T heeft een expert team klaar staan voor hands-on support in deze corona-crisis. Dit team helpt ondernemers (MKB, startups & scale-ups) bij het vinden en aanvragen van overheidsregelingen, adviseren over financiële oplossingen, juridische zaken en andere vragen (bijv. remote werken). Kun je hierbij hulp gebruiken? Check www.novelt.com/corona.

Kan ik met iemand bellen in de regio?
We merken dat veel ondernemers elkaar helpen en informeren. Dat is laagdrempelig en heel waardevol. Ondernemers kunnen ook bellen met vertegenwoordigers in de regio voor advies, doorgeleiding naar de juiste organisatie of suggesties. Hieronder zijn de nummers te vinden:

Onderwerp 
Naam organisatie + website
Telefoonnummer
MKB Twente 
088-0191344
VNO-NCW
0800-2117
Verenigde Maakindustrie Oost
074-2046004
Industriële Kring Twente
053-4849980
Technologie Kring Twente
06-18940398
MKB Ondernemersadviseur
06-27073061
MKB Ondernemersadviseur
06-22442241
Qredits
0546-534080
ROZ
074-2415100
Ondernemersloket Enschede
053-4815150
Winkelhart Enschede