De verhuurder wil de huur verhogen, kan dat zomaar?

Nee, natuurlijk niet, en de huurder kan de huur ook niet zo maar verlagen. Normaal gesproken hebben een verhuurder en zijn huurder een huurcontract, en daar moeten zij zich gewoon aan houden. 
Maar stel een verhuurder vindt de huur veel te laag, dan gaat hij toch naar de huurder toe en probeert die van zijn gelijk te overtuigen. Lukt dat niet, dat heeft hij geen andere keuze dan de rechter te vragen daarin te bemiddelen. Die rechter heeft van huurprijzen natuurlijk ook geen verstand en wijst een deskundigencommissie aan. En deze commissie gaat het gemiddelde huurprijsverloop van een afgelopen huurperiode van vijf jaar ter plaatse vaststellen aan de hand van vergelijkingspanden. En zo wordt de nieuwe huurprijs vastgesteld. Het tegenover gestelde kan natuurlijk ook. De huurder vindt dat hij veel te veel huur betaalt en volgt dezelfde procedure. Natuurlijk is dit geen lekenwerk maar gelukkig zijn er genoeg bedrijfsmakelaars die precies weten hoe de hazen lopen.

De huurprijzen van winkelpanden zijn de afgelopen tijd bijna allemaal gedaald. Het ligt dus voor de hand dat veel huurders aan een huurverlaging denken en dat is ook terecht. De winkeliers maken barre tijden door omdat de het consumentenvertrouwen aanhoudend daalt (-0,5% in 2013), er steeds meer aankopen via het internet worden gedaan en er een hoge structurele leegstand dreigt. De winkels die worden verhuurd gaan tegen steeds lagere transactieprijzen. Uit cijfers van NVM Business blijkt dat er eind 2012 circa 2,1 miljoen m2 winkelruimte te koop en/of te huur werd aangeboden, dat is ca. 7% van de totale voorraad.

Ook Enschede wordt geteisterd door een structurele leegstand. Deskundigen verschillen van mening over het leegstandspercentage maar het zal zeker wel boven het landelijk gemiddelde liggen. Vraag is waar die leegstand valt want dan dreigt verval en verpaupering. In Enschede werken alle marktpartijen inclusief de gemeente nauw samen en hopelijk weten ze de schade te beperken, maar dat die er zal zijn is wel zeker.

Auteur
Pieter Lem
Boers & Lem Vastgoedconsultants
Enschede

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg