Deze website is gemaakt voor en door de winkeliers van de binnenstad Enschede. 

Wilt u Enschede als particulier bezoeken? Klik dan hier.

 

Waarom ondernemen in Enschede?

Winkelhart Enschede

Enschede is het kloppend hart van Oost-Nederland. Er zijn rond de 158.000 inwoners en het centrum bedient niet alleen haar eigen inwoners, de stad heeft door haar ligging ook een grensoverschrijdend verzorgingsgebied van ruim 650.000 mensen.

De stad is voortdurend op zoek naar dynamische ondernemers die kunnen bijdragen aan een aantrekkelijke en bruisende binnenstad.

Winkelhart Enschede draagt bij aan de ontwikkelingen in de stad door mee te praten en mee te denken in diverse werkgroepen. Op deze manier zitten we dicht bij de bron en kunnen het belang van onze leden laten gelden

 

Enschede timmert aan de weg!


Nieuws! Winkelhart-Enschede is collectief lid van MKB-Twente

Vanaf heden is Winkelhart-Enschede collectief lid geworden van de ondernemersvereniging MKB-Twente! Dat betekent dat jij, als Winkelhart-lid, ook nu lid bent van het MKB-Twente! Via dit collectieve lidmaatschap zijn er een aantal plaatsen te vergeven voor de evenementen die deze vereniging organiseert. Zodat je gebruik kunt maken van hun kennis en expertise!

In 2020 staat het volgende event op de kalender:

Date/Time Event
17/03/2020
14:30 - 17:00
Interactieve kennissessie met health check
Human Capital Care, Enschede
24/03/2020
18:00 - 21:00
Cybercrime
Kulturhus de Bijenkorf, Borne
01/04/2020
12:00 - 14:00
Adviesloket lunchbijeenkomst voor startups
Saxion Centrum voor Ondernemerschap, Enschede
07/04/2020
00:00
Algemene ledenvergadering & Ondernemerscafé Q1
ROC van Twente, Hengelo

Kijk voor alle evenementen en meer informatie op www.mkb-twente.nl/evenementen

Wil je er bij zijn? Geef je dan (snel) op door te mailen naar info@winkelhart-enschede.nl


Nieuws! Nu bij het lidmaatschap van Winkelhart-Enschede een Keurmerk Veilig Ondernemen

Wekelijks worden zeker tien dieven in zijn supermarkt betrapt. Pim Meijer - bestuurslid Winkelhart en eigenaar van beide Spar City filialen in Enschede - doet elke keer weer aangifte bij de politie, stelt zijn collega-ondernemers op de hoogte en praat geregeld met de gemeente en instanties als Tactus, Humanitas en het Leger des Heils. "Want je wilt als ondernemer ook het onderliggende probleem aanpakken", zegt hij. Desondanks blijft het dweilen met de kraan open.
 
Volgens de laatste politiecijfers zijn er het afgelopen jaar maandelijks gemiddeld vijftig winkeldiefstallen in de gemeente gepleegd. Winkelhart Enschede vermoedt bovendien dat niet alle kleine zelfstandigen altijd aangifte doen van diefstal bij de politie. "Het hangt nu heel erg af van de schaalgrootte van je bedrijf hoe professioneel je hiermee omgaat", zegt Meijer. "Maar het is voor de dossiervorming bij de politie juist van belang dat ook die 'kleinere' diefstallen worden gemeld."
Winkelhart Enschede sluit zich daarom collectief aan bij het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het grootste voordeel voor binnenstadsondernemers van dit collectieve lidmaatschap is volgens bestuurslid Nicole Workel het eenvoudige platform waarop snel aangifte kan worden gedaan. Ook de kleine zelfstandige die het allemaal zelf moet regelen kan dan eenvoudig aangifte doen van een klein vergrijp.

Bron: www.tubantia.nl/enschede/

Meer weten over KVO en de Houd de dief App? Neem contact op met het bestuur door te mailen naar info@winkelhart-enschede.nl


 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Inloopspreekuurtje bestuur Winkelhart-Enschede

Twee keer in de maand vergadert het bestuur van Winkelhart-Enschede.
Iedere eerste vergadering van de maand is het voor iedereen inloopspreekuur!
 
Heeft u een ondernemersvraag of wilt u het bestuur op de hoogte stellen van een evenement?
Of wilt u om een andere reden langs komen?
Kom dan langs op de volgende data:
 
14-04-2020 om 16:30 uur
12-05-2020 om 16:30 uur
09-06-2020 om 16:30 uur
07-07-2020 om 16:30 uur
04-08-2020 om 16:30 uur
01-09-2020 om 16:30 uur
13-10-2020 om 16:30 uur
10-11-2020 om 16:30 uur
08-12-2020 om 16:30 uur

Winkelhart-Enschede is dé ondernemersvereniging voor en door winkeliers.

Op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt in en rondom binnenstad Enschede?

Klik hier voor het inschrijf formulier voor de nieuwsbrief en volg ons op Facebook!

Toegang tot het stadserf

Tussen 07:00 en 11:00 uur is de toegang tot het stadserf vrij. In dit tijdsbestek kunnen uw leveranciers dus leveren zonder ontheffing. 

Ontheffing toegang stadserf digitaal aanvragen

Het aanvragen van een permanente of incidentele ontheffing kan per 2 juli 2018 eenvoudig digitaal met uw DigiD (of eHerkenning) via www.enschede.nl/stadserfontheffing. Vooral een incidentele ontheffing (voor één dag één kenteken) is daardoor veel sneller te regelen. Na uw betaling via iDEAL heeft u bij een incidentele ontheffing direct toegang met het opgegeven kenteken. Uiteraard kunt u ook altijd op het stadskantoor een aanvraag indienen. Hiervoor maakt u een afspraak op www.enschede.nl. Na 2 juli kunt u met uw DigiD (of eHerkenning) de gegevens van uw permanente ontheffing aanvullen of wijzigen.

Aparte regeling bij (ver-)huur van eigen parkeerplaatsen

Bewoners van het stadserf die één of meerdere eigen parkeerplaatsen in gebruik hebben of verhuren aan derden dienen zelf, ten behoeve van de gebruiker/huurder van de parkeerplaats, een ontheffing aan te vragen. De eigenaren van de parkeerplaatsen zijn over de voorwaarden geïnformeerd.

Ondernemersfonds

Bent u ondernemer in het centrum van Enschede? Dan betaalt u belasting voor reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De opbrengst van deze zogenaamde reclamebelasting komt ten goede aan de Stichting Ondernemersfonds Enschede en wordt gebruikt om het lokale ondernemers-klimaat te stimuleren. De uiteindelijke bestemming bepalen we dan ook graag samen met ondernemers. Heeft u een goed idee? Laat het aan het ondernemersfonds weten!

 

Uw voorstel moet voldoen aan één of meer van onderstaande kenmerken:

1  Het initiatief draagt bij aan de verbetering van het ondernemersklimaat.

2  Het initiatief draagt bij aan een kwalitatieve impuls van de binnenstad.

3  Het initiatief draagt bij aan het positieve imago van het centrum van Enschede.

4  Het initiatief is nieuw en voegt iets toe aan het bestaande aanbod.

5  Het initiatief past binnen het activiteitenschema en het beleid van Stichting Enschede Promotie

 

Dien uw initiatief, voorzien van toelichting en financiële onderbouwing, in bij:

Stichting Ondernemersfonds Enschede

t.a.v. het secretariaat, Postbus 20, 7500 AA Enschede

Over uw aanvraag wordt binnen zes weken besloten.

U ontvangt hiervan schriftelijk bericht.

 

Vragen over reclamebelasting?

Voor meer informatie over reclamebelasting kunt u contact opnemen met de Gemeente Enschede via 14053. Kijk voor de verordening reclamebelasting centrum Enschede ook op www.enschede.nlt u ondernemer in het centrum van Enschede? Dan betaalt u belasting

voor reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De opbrengst

van deze zogenaamde reclamebelasting komt ten goede aan de Stichting

Ondernemersfonds Enschede en wordt gebruikt om het lokale ondernemers-

klimaat te stimuleren. De uiteindelijke bestemming bepalen we dan ook graag

samen met ondernemers. Heeft u een goed

idee? Laat het ons

weten! Ook

is het

mogelijk dat u precariobelasting moet betalen.

Medewerker(s) gezocht?

De 14 Twentse gemeenten en UWV zijn samen Werkplein Twente.

Zij ondersteunen u bij uw persooneelsaanvraag en ij het invullen van sociaal ondernemerschap en informeren u over arbeidswetten en subsidiemogelijkheden. Daarbij bieden ze oplossingen op maat. 

Een Sterke arbeidsmarkt in Twente, dát is ons doel.

Kik hier als om een vacature aan Werkplein Twente te melden. 

Hier komt uw tekst
Websiteinstellingen
Facebook
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg