Winkelhart Enschede

Enschede is de centrumstad in de Euregio en het kloppend hart van Oost-Nederland. Er zijn rond de 158.000 inwoners en het centrum bedient niet alleen haar eigen inwoners, de stad heeft door haar ligging ook een grensoverschrijdend verzorgingsgebied van ruim 650.000 mensen.

De stad is voortdurend op zoek naar dynamische ondernemers die kunnen bijdragen aan een aantrekkelijke en bruisende binnenstad.

Winkelhart Enschede draagt bij aan de ontwikkelingen in de stad door mee te praten en mee te denken in diverse werkgroepen. Op deze manier zitten we dicht bij de bron en kunnen het belang van onze leden laten gelden

Koopzondagen advies

Na de gemeentelijke verkiezingen van maart staat de deur naar vrije opening op alle dagen van de week open. Vanuit de gemeente is het bestuur van Winkelhart-Enschede benaderd om met haar leden te communiceren dat het bijna niet meer mis kan gaan met de keuzevrijheid om open te gaan op alle zondagen.

Er is daarbij gekozen om de eerste feestdagen zoals Pasen, Pinksteren en Kerst, te respecteren en niet open te gaan, dit geldt tevens ook voor nieuwjaarsdag. De tweede feestdagen zullen de winkels wél geopend zijn, indien de winkelier dit zou willen.

Voor de ontwikkeling van de stad op lange termijn is het bestuur van mening dat de openstelling op alle zondagen de stad ten goede komt. Bij deze adviseert het bestuur de winkeliers dan ook om vanaf 1 mei alle dagen in de week open te gaan, echter staat de keuzevrijheid om hierin mee te gaan voorop! Voor de juiste advies tijden verwijzen we naar www.winkelhart-enschede.nl.

Let wel... het betreft voorlopig een 'ruil'. Dat wil zeggen dat we gebruik maken van de tot nu toe toegewezen 26 koopzondagen die we per jaar open mogen zijn totdat de gemeente officieel besluit dat de winkel de keuze hebben om alle zondagen open te gaan.

 

 

   

Parkeren in Enschede

Komt u met de auto naar Enschede en zoekt u een geschikte parkeerplek?

Op deze website vindt alle informatie met betrekking tot parkeren in het centrum.

Zo kunt u snel en makkelijk onze winkelstad bezoeken.

Brief van de gemeente Enschede

 

Gemeente Enschede
POSTADRES
Postbus 20
7500 AA ENSCHEDE


Aan: De binnenstadondernemers van Enschede


DATUM: 25 juli 2018

ONDERWERP: aanwijzing gebied gebruiksverbod soft- en harddrugs

Geachte heer/ mevrouw,


Als onderdeel van de aanpak van drugsgerelateerde overlast en criminaliteit heb ik besloten een gebied aan te wijzen waarin het vanaf vrijdag 27 juli 2018 niet langer is toegestaan in de openbare ruimte soft- en harddrugs als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet te gebruiken of daartoe de voorbereidingen te treffen. Het gaat om het gebied

Wilminkplein/ Noorderhagen en omgeving/ Boerenkerkhof


Gebleken is dat bezoekers en (horeca)ondernemers in dit gebied hinder, overlast en gevoelens van onveiligheid en onbehagen ervaren als gevolg van drugsgebruik. Hierbij moet gedacht worden aan dealen, daadwerkelijk drugsgebruik, aanwezigheid van bekende junks en het aantreffen van gebruikte spuiten en andere drugsattributen. Politie en pleinbeveiligers spreken personen vaak aan op drugsgebruik, maar kunnen daartegen niet optreden vanwege het ontbreken van een verbod.
Met dit verbod duidelijk wordt gemaakt dat drugsgebruik in dit gebied een inbreuk maakt op de openbare orde en dat hiertegen handhavend wordt opgetreden.

Het verbod geldt met voor publiek openstaande gebouwen en bijbehorende terrassen. Dat betekent dat voor (horeca)ondernemingen, voor zover gelegen in het aangewezen gebied, de als voorheen geldende (huis) regels van toepassing blijven.


Hoogachtend,

de Burgemeester van Enschede, dr. G.O. van Veldhuizen


 

 

 

Brief van de gemeente

De toegang tot het stadserf verandert

In juli verandert er iets voor iedereen die nu nog met een pasje het stadserf binnenrijdt. De toegang bij de bollard is straks alleen nog via kentekenherkenning mogelijk. De pasjes werken dan niet meer. Ook de aanvraag voor een incidentele of permanente ontheffing verandert. Dat kan straks heel eenvoudig digitaal, maar kan ook nog op het stadskantoor.

Kentekenherkenning zonder pasjes

Het grootste gedeelte van de ontheffingshouders gaat nu al via kentekenherkenning naar binnen. Ontheffingshouders die nog een pasje gebruiken, hebben in maart en in mei een brief ontvangen, met het verzoek het kenteken door te geven op de in de brief aangegeven wijze. Na 2 juli werkt de pas namelijk niet meer. Wanneer u een ontheffing heeft voor één voertuig dan blijft dit zo. Voor elke ontheffing kan één kenteken worden opgegeven. Er kan maar één auto/kenteken tegelijk in het stadserf zijn.

Voorwaarden en kosten blijven gelijk

Tussen 07:00 en 11:00 uur is de toegang tot het stadserf nog steeds vrij. Dit verandert niet. Net als de rest van de regels en voorwaarden die bij de permanente of incidentele ontheffing horen.

Ontheffing toegang stadserf straks digitaal aanvragen

Het aanvragen van een permanente of incidentele ontheffing kan per 2 juli eenvoudig digitaal met uw DigiD (of eHerkenning) via www.enschede.nl/stadserfontheffing. Vooral een incidentele ontheffing (voor één dag één kenteken) is daardoor veel sneller te regelen. Na uw betaling via iDEAL heeft u bij een incidentele ontheffing direct toegang met het opgegeven kenteken. Uiteraard kunt u ook altijd op het stadskantoor een aanvraag indienen. Hiervoor maakt u een afspraak op www.enschede.nl. Na 2 juli kunt u met uw DigiD (of eHerkenning) de gegevens van uw permanente ontheffing aanvullen of wijzigen.

Aparte regeling bij (ver-)huur van eigen parkeerplaatsen

Bewoners van het stadserf die één of meerdere eigen parkeerplaatsen in gebruik geeft of verhuurt aan derden dienen zelf, ten behoeve van de gebruiker/huurder van de parkeerplaats, een ontheffing aan te vragen. De eigenaren van de parkeerplaatsen zijn over de voorwaarden geïnformeerd.

De bollards blijven nog even

Ruim na de digitalisering van de ontheffingsaanvragen zullen de bollards aan het eind van het jaar helemaal verdwijnen. De toegang tot het stadserf wordt dan nog steeds via kentekenherkenning geregeld. Nu blijven de bollards nog even. We verwachten dat we in het najaar van 2018 echt afscheid van ze gaan nemen. Daarover zullen we u natuurlijk informeren.

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg