Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Alle informatie op www.winkelhart-enschede.nl en gerelateerde publicaties zoals de Nieuwsbrief Winkelhart Enschede wordt uitgegeven volgens onderstaande Winkelhart Aansprakelijkheidsverklaring.

Winkelhart-enschede.nl wordt gexploiteerd door Winkelhart Enschede en verstrekt informatie die met de grootste zorg is samengesteld.

De Winkelhart-enschede site wordt ontwikkeld gebruik makend van de meest actuele open standaarden en zal daardoor goed werken op het merendeel van platvormen, processoren, besturingssystemen, web browsers en internet connecties. Winkelhart Enschede  is niet aansprakelijk voor schade aangericht aan soft of hardware door het gebruik van de Winkelhart-enschede.website.

Bij aanmelding worden de lidmaatschapskosten berekend na rato van de tijdsduur tot einde van het kalenderjaar. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengt.
Opzeggen van het lidmaatschap kan tot twee maanden voor afloop van het kalenderjaar en dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren via het e-mail adres van Winkelhart Enschede: info@winkelhart-enschede.nl. De opzegging geldt voor het nieuwe contributiejaar, het lopende jaar zal altijd volledig worden gefactureerd.